Đông Trùng Hạ Thảo là gì?


Đông trùng hạ thảo 

 

Đông trùng hạ thảo là sinh vật duy nhất trên thế giớ kết hợp giữa động vật và thực vật.  Là một dạng nấm (Ophiocordyceps sinensis ), thuộc nhóm nấm (Ascomycetes)  sống  ký sinh trên cơ thể  là sâu non của một loài bướm (caterpillar). Ban đêm bướm đẻ trứng, trứng nở thành ấu trùng rồi thành sâu non. Mùa đông sâu non chui xuống đất sinh sống.

 

Trong môi trường ẩm, bào tử nấm Ascomyces phát triển trên thân sâu nở thành các sợi nấm, lan dần vào thịt sâu, phá hủy thân sâu non. Các sợi nấm phát triển thành một khối dày chắc, thân sâu chỉ còn là một cái vỏ bao bọc các sợi nấm.